Metafora ton Chrystusa, czyli konceptualizacja pokory w idiolekcie Towiańskiego

Joanna Wierzchowska

Poradnik Językowy 8/2011 s. 79-87
Dział: Artykuły i rozprawy