Język a emigracja. Refleksje wokół książki Elżbiety Sękowskiej, Język emigracji polskiej w świecie. Bilans i perspektywy badawcze, Kraków 2010

Roman Szul

Poradnik Językowy 8/2011 s. 108-112
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki