Etymologický slovník jazyka staroslověnského, z. 15 (srьdьce – sь), red. Ilona Janyšková, [Brno] 2010

Witold Mańczak

Poradnik Językowy 8/2011 s. 115-118
Dział: Recenzje