Tomasz Lisowski, Sola Scriptura. Leksyka Nowego Testamentu Biblii gdańskiej (1632) na tle porównawczym. Ujęcie kwantytatywno-dystrybucyjne, Poznań 2010

Bogdan Walczak

Poradnik Językowy 8/2011 s. 119-121
Dział: Recenzje