Anna Kowalska, Studia nad dialektem mazowieckim, Warszawa 2001

Justyna Wasilewska

Poradnik Językowy 1/2002 s. 76-78
Dział: Recenzje