Nietrwałość postaci fonetycznej, fonologicznej i graficznej wyrazów w afazji ruchowej oraz w niedokształceniu mowy pochodzenia korowego w świetle diagnozy i terapii logopedycznej

Maria Przybysz-Piwko

Poradnik Językowy 9/2011 s. 60-70
Dział: Artykuły i rozprawy