Sprawozdanie z konferencji naukowej „Slavus sum et nihil slavici a me alienam esse puto”. Władysław Nehring – uczony, edytor, nauczyciel. Wrocław, 20–21 października 2010 roku

Helena Sojka-Masztalerz

Poradnik Językowy 9/2011 s. 93-97
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki