Metafora POLITYKA TO WALKA ZBROJNA w polskiej frazeologii

Dorota Połowniak-Wawrzonek

Poradnik Językowy 2/2001 s. 4-21
Dział: Artykuły i rozprawy