Pragmalingwistyczne strategie marketingowe „Wiadomości Literackich”

Patrycja Pelc

Poradnik Językowy 10/2011 s. 31-46
Dział: Artykuły i rozprawy