Frazeologiczne gry językowe we współczesnych polskich tekstach kabaretowych

Joanna Sojka

Poradnik Językowy 10/2011 s. 60-74
Dział: Artykuły i rozprawy