Dygitalizacja graficzna, tekstowa i bazodanowa Słownika wileńskiego

Małgorzata B. Majewska

Poradnik Językowy 10/2011 s. 75-84
Dział: Artykuły i rozprawy