Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Dialog kultur, Hradec Králové, 18–19.01.2011

Agnieszka Kołodziej

Poradnik Językowy 10/2011 s. 90-92
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki