Sprawozdanie z ogólnopolskiego seminarium Słowa i ich opis. Drogi współczesnej leksykologii, Warszawa, 30–31 maja 2011 roku

Ewa Dulna-Rak, Anna Niepytalska-Osiecka, Małgorzata Ciupińska

Poradnik Językowy 10/2011 s. 92-97
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki