Aldona Skudrzyk, Krystyna Urban, Małe ojczyzny. Świadomość językowo-kulturowa społeczności lokalnych, Katowice 2010

Marta Piasecka

Poradnik Językowy 10/2011 s. 98-101
Dział: Recenzje