Urszula Sokólska, Studia i szkice o języku pisarzy. Zagadnienia wybrane, Białystok 2010

Milena Wojtyńska-Nowotka

Poradnik Językowy 10/2011 s. 101-105
Dział: Recenzje