Słownictwo religijne w gwarach Śląska Cieszyńskiego

Zbigniew Greń

Poradnik Językowy 1/2012 s. 38-54
Dział: Artykuły i rozprawy