Dziewiętnastowieczne słowniczki gwarowe jako przedmiot badań językoznawczych

Halina Karaś

Poradnik Językowy 1/2012 s. 55-64
Dział: Artykuły i rozprawy