Refleksy życia zakonnego utrwalone w polskiej leksyce, frazeologii i przysłowiach

Anna Młotek

Poradnik Językowy 2/2002 s. 17-24
Dział: Artykuły i rozprawy