Wpływ kontekstu na znaczenie niektórych zaimków nieokreślonych

Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska

Poradnik Językowy 1/2012 s. 94-110
Dział: Artykuły i rozprawy