Dziewierzowa spadli z drabiny, czyli o nazwach naszych krewnych i powinowatych. (Podane uwagi oparto na języku mieszkańców okolic Błażowej w pow. rzeszowskim)

Stanisław Drewniak

Poradnik Językowy 2/2012 s. 85-88
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki