Środki gramatyczne w funkcji perswazyjnej (na materiale z „Twojego Stylu”)

Aldona Siwek

Poradnik Językowy 2/2002 s. 25-34
Dział: Artykuły i rozprawy