Maria Wojtak, Głosy z teraźniejszości. O języku współczesnej polskiej prasy, Lublin 2010

Małgorzata Pieczara

Poradnik Językowy 2/2012 s. 89-93
Dział: Recenzje