Język żyje. Rzecz o współczesnej polszczyźnie, red. Kazimierz Ożóg, Rzeszów 2009

Magdalena Balcerzak-Szymanek

Poradnik Językowy 2/2012 s. 93-96
Dział: Recenzje