Roman Szul, Język – Naród – Państwo. Język jako zjawisko polityczne, Warszawa 2009

Anna Maria Konstańczuk-Kosińska

Poradnik Językowy 2/2012 s. 97-101
Dział: Recenzje