Profesor Barbara Bartnicka (26 sierpnia 1927 – 4 listopada 2011)

Wanda Decyk-Zięba, Barbara Taras

Poradnik Językowy 2/2012 s. 105-108
Dział: Biogramy i wspomnienia