Nazwy osób pozostających w nieplatonicznych, heteroseksualnych związkach nieformalnych

Zuzanna Piłasewicz

Poradnik Językowy 3/2012 s. 22-37
Dział: Artykuły i rozprawy