Badania porównawcze nad językową konceptualizacją <bólu>

Marta Chojnacka-Kuraś

Poradnik Językowy 3/2012 s. 48-64
Dział: Artykuły i rozprawy