Ewolucja form liczebników głównych w języku polskim

Izabela Stąpor

Poradnik Językowy 2/2002 s. 35-52
Dział: Artykuły i rozprawy