Zapożyczenia z języka niemieckiego w terminologii z zakresu architektury i budownictwa

Sylwia Tyszka

Poradnik Językowy 3/2012 s. 77-85
Dział: Artykuły i rozprawy