Piotr Wierzchoń, Depozytorium leksykalne języka polskiego. Nowe fotomateriały z lat 1901–2010, tom I, Warszawa 2010

Witold Mańczak

Poradnik Językowy 3/2012 s. 106-108
Dział: Recenzje