janKomunikant, Słownik polszczyzny rzeczywistej (siłą rzeczy – fragment), Łódź 2011

Marcin Jakubczyk

Poradnik Językowy 3/2012 s. 108-115
Dział: Recenzje