Bo Andersson, Włodzimierz Gruszczyński, Lennart Larsson, Pēteris Vanags, Wörter-Büchlein. A German-Swedish-Polish-Latvian Dictionary Published in Riga in 1705, ed. Lennart Larsson, Stockholm 2011

Marta Piasecka

Poradnik Językowy 3/2012 s. 115-119
Dział: Recenzje