Innowacyjna stylistyka

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 3/2012 s. 95-98
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
agresywnyinnowacyjny