O dogmacie „wyższości” jednych języków nad drugimi

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 3/2012 s. 120-122
Dział: Słowa i słówka