Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Delegatów Towarzystwa Kultury Języka [Warszawa, 17 XI 2001]

Katarzyna Mosiołek-Kłosińska

Poradnik Językowy 2/2002 s. 53-56
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki