O znaczeniu wyrażenia ktoś plecie, że_

Mariola Wołk

Poradnik Językowy 4/2012 s. 27-36
Dział: Artykuły i rozprawy