Weź się zastanów! Problem statusu gramatycznego przyimperatywnego weź

Małgorzata Gębka-Wolak

Poradnik Językowy 4/2012 s. 49-63
Dział: Artykuły i rozprawy