Próba kwalifikacji gramatycznej nierzeczownikowego coś

Ewa Walusiak

Poradnik Językowy 4/2012 s. 64-76
Dział: Artykuły i rozprawy

Wyrażenia:
coś