Karol Wojtyła – Jan Paweł II. Słowa prawdy i życia. Szkice lingwistyczne, red. Kazimierz Ożóg, Bożena Taras, Rzeszów 2010

Yordanka Ilieva-Cygan

Poradnik Językowy 4/2012 s. 89-93
Dział: Recenzje