Przemysław P. Gębal, Dydaktyka kultury polskiej w kształceniu językowym cudzoziemców. Podejście porównawcze, Kraków 2010

Magdalena Stasieczek-Górna

Poradnik Językowy 4/2012 s. 94-98
Dział: Recenzje