Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego Towarzystwa Kultury Języka w latach 1998-2001

Józef Porayski-Pomsta

Poradnik Językowy 2/2002 s. 57-59
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki