Język polski w świecie

S. D. [Stanisław Dubisz]

Poradnik Językowy 4/2012 s. 101-103
Dział: Słowa i słówka