O potrzebie badań nad życiem naukowym przełomu XIX i XX wieku. Jan Karłowicz (1836–1903) jako animator ówczesnego „ruchu umysłowego”

Halina Karaś

Poradnik Językowy 5/2012 s. 5-20
Dział: Artykuły i rozprawy