Zasługi Jana Karłowicza dla języka i folkloru litewskiego

Krystyna Rutkowska

Poradnik Językowy 5/2012 s. 21-29
Dział: Artykuły i rozprawy