Tekst artystyczny: model pojęciowy, semantyka słowa, tło kulturowe (na przykładzie opisu semantycznego słowa stokrotka w młodopolskich tekstach poetyckich)

Beata Kuryłowicz

Poradnik Językowy 5/2012 s. 65-78
Dział: Artykuły i rozprawy