Z dziejów leksykografii polskiej

Stanisław Dubisz

Poradnik Językowy 5/2012 s. 84-85
Dział: Słowniki dawne i współczesne