Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na temat: Moda jako problem lingwistyczny, Siedlce, 8-9 listopada 2001 r.

Krystyna Wojtczuk

Poradnik Językowy 2/2002 s. 61-64
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki