Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji Славістика ХХІ століття: традиції та перспективи розвитку, Lwów 26–28 października 2011 roku

Agnieszka Kołodziej

Poradnik Językowy 5/2012 s. 111-113
Dział: Sprawozdania, uwagi, polemiki