„Oblicza Komunikacji” 3/2010, Tabloidyzacja języka i kultury, red. Irena Kamińska-Szmaj, Tomasz Piekot, Marcin Poprawa,Wrocław 2010

Elżbieta Sękowska

Poradnik Językowy 5/2012 s. 114-117
Dział: Recenzje