Kolarski kolaż

Ewa Rudnicka

Poradnik Językowy 5/2012 s. 79-83
Dział: Objaśnienia wyrazów i zwrotów

Wyrażenia:
kolażkolarz